Mediastages

Ons doel is zo veel mogelijk jong talent te helpen bij een succesvolle start in de media. Om dat te bereiken bouwen we dagelijks bruggen tussen opleidingen, studenten en de mediaorganisaties. Als kennisplatform adviseren, faciliteren en verbinden we onze samenwerkingspartners. We helpen studenten bij het vinden van een passende stage, we geven sollicitatietraining, we helpen bedrijven bij het vinden van stagiairs en het geven van goede begeleiding.

Over Mediastages

Mediastages | The Story

Van Jong talent naar Jong professional

Sinds de jaren 80 is Mediastages het stagebureau waar de student centraal staat. Op ons platform bedienen wij 200.000 bezoekers en plaatsen wij meer dan 4.000 studenten op zeer diverse stageplaatsen. Deze stages lopen uiteen van marketing tot productie en van Groningen tot Maastricht. Met ons landelijk netwerk trekken wij MBO, HBO & WO studenten van verschillende media gerelateerde opleidingen, denk hierbij aan Creative Business, Media & Cultuur, Communicatie en Multimedia design, maar ook Politicologie of Rechten.

Wij trainen, adviseren en recruiten studenten op hun weg van jong talent naar jong professional. Wij adviseren bedrijven op werving en begeleiding van stagiairs. Door de belangen van deze groepen te koppelen is Mediastages het netwerk op gebied van stages.

Missie
Onze missie is om jong talent de ruimte te bieden zich te ontwikkelen in de praktijk. Dit doen wij door bedrijven en studenten te verbinden.
Visie
Door de stage kan een student zich ontwikkelen van jong talent naar jong professional. Bedrijven die stageplaatsen aanbieden nemen daarmee hun maatschappelijke verantwoording, profiteren van de kennis en inzichten van het jonge talent en bouwen aan hun pool van jong professionals.

Ontdek wie Mediastages is 🔎

5.700 Matches
3.364 Vacatures
2.55 Groen