Privacyverklaring

We zijn ons bij Mediastages bewust van het vertrouwen dat studenten en opdrachtgevers in ons stellen bij het verstrekken van persoonlijke gegevens. Mediastages gaat te allen tijde op verantwoorde wijze om met de gegevens waarover we beschikken. Hieronder vindt u een overzicht van de privacy principes welke we bij onze werkzaamheden hanteren.

  • Persoonlijke gegevens van studenten en contactpersonen worden alleen doorgestuurd ten behoeve van de vervulling van de betreffende stageplaats. Voor verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden zal te allen tijde persoonlijk toestemming worden gevraagd.
  • Via het persoonlijke Dashboard wordt inzicht gegeven in welke persoonlijke gegevens voor welke doeleinden (sollicitatie, aanvaarden stageplaats) worden verzameld.
  • Gegevens van stagiairs en/of contactpersonen worden na de stageperiode door Mediastages bewaard i.v.m. de noodzakelijke administratieve bewaarplicht naar bijvoorbeeld de Belastingdienst.
  • Mediastages kan de bij ons bekende NAW- en/of mailgegevens gebruiken om studenten en/of contactpersonen (ook na een stageperiode) te attenderen op relevante informatie (ook van derden). Hiervoor kan eenieder zich te allen tijde afmelden.
  • Om onze service te verbeteren behoudt Mediastages het recht om het bezoek aan onze website te analyseren.

Cookies
Bij het gebruik van websites van Mediastages B.V. kan door Mediastages B.V. en/of door derden informatie over uw gebruik van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op je eigen computer. Een cookie slaat niet je naam, niet je adres en niet je leeftijd op. Ook andere persoonlijke gegevens kent een cookie niet. Ze onthouden alleen je voorkeuren en je interesses op basis van je surfgedrag.

Welke cookies gebruikt Mediastages?

1. Functionele cookies
Functionele cookies spelen een functionele rol binnen een site of dienst. Het gaat hier bijvoorbeeld om het onthouden van je inlognaam en het navigeren op de website van Mediastages. Omdat cookies noodzakelijk zijn om naar behoren te kunnen surfen door de site, vallen deze niet onder de cookiewetgeving. Hiervoor hoeft dan ook geen toestemming te worden gevraagd.

2. Cookies voor websitestatistieken
Deze cookies worden gebruikt om de website van Mediastages te analyseren. Zo kan er bijvoorbeeld worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bekijken, zodat Mediastages weet welke (onderdelen) van haar websites populair zijn. Voor deze cookies moeten we toestemming vragen.

3. Cookies van externe partijen
Op onze site maken we gebruik van Facebook, Twitter en andere sociale media. We vinden het praktisch en handig om de tweets en video's en reactiemogelijkheid via bijvoorbeeld Facebook op onze site te plaatsen. Op hun beurt analyseren deze externe partijen het klikgedrag.

Hoe kan ik de cookies uitzetten?
Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van je browser. Het uitschakelen van cookies kan effect hebben op de werking van websites.

Wil je nog meer weten over cookies en online privacy? Ga naar www.youronlinechoices.com/nl

Wijziging van dit privacy statement
Mediastages B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Disclaimer op de hoogte bent.